Trang chủ - Xoc dia online xocdia123

 

UBND XÃ LƯƠNG THỊNH

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Vị trí địa lý
- Xã Lương Thịnh nằm ở phía tây của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, xã có 14 thôn trong đó có 01 thôn đặc biệt khó khăn (Theo quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Uỷ ban dân tộc)
+ Phía Đông giáp với xã Việt Cường, huyện Trấn Yên; xã Âu Lâu,Thành phố Yên Bái.
+ Phía Tây giáp với xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.
+ Phía Nam giáp với xã Hưng Thịnh,Hưng Khánh huyện Trấn Yên.
+ Phía Bắc giáp với xã Minh Tiến, xã Y Can,Kiên Thành huyện Trấn Yên.
- Xã Lương Thịnh có tổng diện tích tự nhiên là: 7172,67 ha,(thống kê năm 2019) Trong đó: Đất nông nghiệp là: 6784,91 ha.
+ Đất sản xuất nông nghiệp: 1062,26 ha.
+ Đất Lâm nghiệp: 5702,64 ha.   
+ Đất nuôi trồng thủy sản: 20,01 ha.     
- Đất Phi nông nghiệplà: 387,77 ha.
+ Đất ở: 60,01 ha.
+ Đất chuyên dùng là 196,37 ha. ( trong đó đất CSK 86,90 ha)
2. Dân số, dân tộc, tôn giáo
- Nhân khẩu: Số hộ gia đình là: 1.756 hộ; số nhân khẩu là: 7.644 khẩu.
- Dân tộc Kinh là: 862 hộ; số nhân khẩu là: 3.300 khẩu.
+Dân tộc Tày là: 449 hộ; số nhân khẩu là: 2.073 khẩu.
+Dân tộc Dao là: 438 hộ; số nhân khẩu là: 2.161 khẩu.
+Dân tộc Khác là: 08 hộ; số nhân khẩu là: 110 khẩu. 
- Số người trong độ tuổi lao động là: 5.358 người. Trong đó Nam là: 2.763 lao động; Nữ là: 2.595 lao động.
- Giao thông: Giai đoạn 2011 - 2020, toàn xã đã huy động các nguồn vốn mở mới và kiên cố hóa được 35,97 km (trong đó kiên cố hóa 23,16km), cụ thể:
- Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện: Gồm 04 tuyến với tổng chiều dài 23,5km. Trong đó tuyến đường QL37 chạy qua địa bàn xã có chiều dài 12 km là đường nhựa do tỉnh quản lý; 03 tuyến còn lại do huyện quản lý với tổng chiều dài 11,5 km (đường nhựa 11 km, đường bê tông 0,5km). Mặt đường từ 3,5m đến 6m. Đến hết năm 2020 đã cứng hóa được 23,5/23,5km đạt 100%.
- Đường trục thôn và đường liên thôn: Gồm 8 tuyến với tổng chiều dài 19 km, trong đó: Đường được nhựa hóa 3,5km; bê tông hóa 9,0km. Đến hết năm 2020 đã cứng hóa được 14,7/19km đạt 77,4%. Còn lại 4,3 km là đường cấp phối được lu nèn bằng gạch, sỉ đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.
 - Đường ngõ xóm: Gồm 48 tuyến với tổng chiều dài 29,5 km. Đến hết năm 2020 đã cứng hóa được 17,81/29km đạt 60,4%. 
+ Đường nội đồng: Chủ yếu nằm ở các trục đường xã, thôn nên cơ bản việc vận chuyển hàng hóa thuận tiện.
3. Tiềm năng thế mạnh
Lương Thịnh có thế mạnh phát triển kinh tế trồng rừng, chế biến gỗ rừng trồng cộng với các ngành nghề dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã phát triển mạnh. Trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Trên địa bàn xã có 05 công ty hoạt động khai thác khoáng sản; 02 công ty, 01 DNTN và 82 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, 04 cơ sở sủa chữa ô tô, xe máy.
Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, chăn nuôi: Toàn xã có trên 5.107 ha đất rừng trồng sản xuất nhân dân đang canh tác, trong đó có trên 1.000 ha quế, trên 200 ha tre măng bát độ, 14,84ha cây ăn quả có múi...nhiều hộ gia đình đã giàu lên nhờ phát triển kinh tế đồi rừng. Đồng thời, hình thành các mô hình kinh tế tổng hợp VACR. Đến nay xã đã hình thành vùng chăn nuôi hàng hóa tại thôn Khe Lụa, Đồng Bằng 1+2, Lương Môn, Lương Tàm, Lương Thiện… Đối với lĩnh vực chăn nuôi đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang chăn nuôi hàng hóa tập trung, đến nay trên địa bàn xã có 01 công ty chăn nuôi, 15 cơ cở chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trai từ 50m2 trở lên. Bên cạnh đó, phát huy lợi thế là xã gần thành phố Yên Bái, gần các doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho một số bộ phận lao động nông thôn.
Tuyên truyền vận động nhân dân ổn định đầu đàn gia súc, gia cầm, diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có, mở rộng diện tích trồng cây tre măng bát độ, chuyển đổi một số diện tích đất ruộng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, trồng cây ăn quả có múi…
- Văn hoá: là nơi hội tụ bản văn hóa của các dân tộc như: Tày, Dao, Kinh. Mỗi dân tộc có những nét văn hoá đặc sắc riêng.
- Di sản văn hóa chữ viết của dân tộc Dao quần chẹt trên địa bàn xã được bảo tồn. 
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ
Cơ cấu tổ chức: Trụ sở UBND xã đặt tại thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái
- Tổng số cán bộ, công chức 21 người. (Uỷ viên BCH Đảng bộ xã là 13 người; Uỷ viên BTV là 03 Đ/c), trong đó:
+ Cán bộ: 11 người
+ Công chức: 10 Người
+ Người hoạt động không chuyên trách: 6 người.
- Hệ thống chính trị xã có 1 Đảng bộ với 19 chi bộ trực thuộc trong đó 9 chi bộ thôn và 4 chi bộ hành chính; với tổng số 272 Đảng viên. 
 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Lượt truy cập