Trang chủ - Xoc dia online xocdia123

 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (qúy, 6 tháng, 9 tháng, năm)

 • Báo cáo công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên quý III năm 2022
 • Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên quý II năm 2022
 • Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên quý I năm 2022
 • Báo cáo công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên quý IV năm 2021
 • Báo cáo công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên quý IV năm 2020
 • Báo cáo công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên quý III năm 2020
 • Báo cáo công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên quý II năm 2020
 • Báo cáo công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên quý I năm 2019
 • Báo cáo công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên quý II năm 2019
 • Báo cáo công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên quý III năm 2021
 • Báo cáo công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên quý II năm 2021
 • Báo cáo công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên quý I năm 2021
 • Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Lượt truy cập