Trang chủ - Xoc dia online xocdia123

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẤN YÊN 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.825.106

Fax

02163.827680

Email

ubnd.gontry.com

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Đông

Chủ tịch UBND huyện

02163.825.145

2

Nguyễn Đức Mầu

Phó chủ tịch UBND huyện

02163.825138

3

Nguyễn Thành Lê

Phó chủ tịch UBND huyện

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Lượt truy cập