Trang chủ - Xoc dia online xocdia123

 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN  

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.825.106

Fax

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Nhật Tân

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

02163.825.109

2

Mai Thị Lệ Thủy

Phó chủ tịch HĐND huyện

02163.825.137

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Lượt truy cập