Trang chủ - Xoc dia online xocdia123

 

HUYỆN ỦY TRẤN YÊN 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Huyện ủy Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.825.106

Fax

02163.825.094

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Nhật Tân

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

02163.825.109

2

Nguyễn Quốc Toản

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

02163.825.107

3

Trần Đông

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

02163.825.145

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KHÓA XXII

1

Trần Nhật Tân

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

02163.825.109

2

Nguyễn Quốc Toản

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

02163.825.107

3

Trần Đông

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

02163.825.145

4

Nguyễn Cảnh Hiếu

Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

 

5

Nguyễn Thành Lê

Phó Chủ tịch UBND huyện

02163.825.154

6

Nguyễn Đức Mầu

Phó Chủ tịch UBND huyện

02163.825.138

7

Lê Hồng Giang

Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

02163.825.270

8

Mai Thị Lệ Thủy

Phó chủ tịch HĐND huyện

02163.825.137

9

Nguyễn Thị Kim Xuân

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

02163.825.162

10

Trần Văn Sở

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

02163.825.231

11

Trần Trọng Sáng

Trưởng Công an huyện

02163.825.051

12

 Nguyễn Văn Thủy

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

02163.825.153

13

Nguyễn Tuấn Anh

Bí thư Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc

 

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Lượt truy cập