Trang chủ - Xoc dia online xocdia123

 

1-15 of 1483<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 4510/QĐ-UBND 25/10/2023 V/v thu hồi đất hộ bà Vũ Thị Mai Sinh để thực hiện công trình: Nút giao IC13 cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Đợt 23. Địa điểm: thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Quyết định Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Đất đai Nguyễn Đức Mầu - Phó chủ tịch UBND huyện Xem
 4508/QĐ-UBND 25/10/2023 V/v thu hồi đất hộ ông Vũ Ngọc Sáng để thực hiện công trình: Nút giao IC13 cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Đợt 23. Địa điểm: thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Quyết định Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Đất đai Nguyễn Đức Mầu - Phó chủ tịch UBND huyện Xem
 4440/QĐ-UBND 23/10/2023 V/v thu hồi đất hộ ông Nguyễn Văn Quang để thực hiện công trình: Khu công nghiệp Minh Quân (Hạng mục: Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp và viên nén Hà Yên). Địa điểm: thôn Hòa Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái -Đợt 1 Quyết định Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Đất đai Nguyễn Đức Mầu - Phó chủ tịch UBND huyện Xem
 4441/QĐ-UBND 23/10/2023 V/v thu hồi đất hộ bà Nguyễn Thị Nống để thực hiện công trình: Khu công nghiệp Minh Quân (Hạng mục: Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp và viên nén Hà Yên). Địa điểm: thôn Hòa Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái -Đợt 1 Quyết định Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Đất đai Nguyễn Đức Mầu - Phó chủ tịch UBND huyện Xem
 1379/UBND-VHTT 01/11/2023 V/v đề nghị hỗ trợ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (bổ sung) Công văn Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thành Lê - Phó chủ tịch UBND huyện Xem
 4601/QĐ-UBND 01/11/2023 Về việc phê duyệt Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có đất thu hồi để thực hiện công trình: Xây dựng khu đô thị mới tại đường Âu Cơ, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái – Đợt 13. Địa điểm: thôn Bình Trà, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên Quyết định Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Đất đai Trần Đông - Chủ tịch UBND huyện Xem
 1363/UBND-KTHT 31/10/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hai đầu cầu Cổ Phúc (địa phận xã Y Can), huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Công văn Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Đất đai Nguyễn Thế Viện - Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện Xem
 4590/QĐ-UBND 31/10/2023 Về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do thi công công trình: Nâng cấp Quốc lộ 37 (đoạn Km298+540 – Km299+100) – Đợt 1+2. Địa điểm: xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Quyết định Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Đất đai Trần Đông - Chủ tịch UBND huyện Xem
 148/KH-UBND 30/10/2023 Tổ chức kê khai, đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn huyện Trấn Yên Kế hoạch Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Đất đai Nguyễn Đức Mầu - Phó chủ tịch UBND huyện Xem
 4520/QĐ-UBND 26/10/2023 V/v thu hồi, hủy bỏ quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên Quyết định Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Đất đai Nguyễn Đức Mầu - Phó chủ tịch UBND huyện Xem
 4544/QĐ-UBND 28/10/2023 Về việc phê duyệt Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi để thực hiện công trình: Xây dựng khu đô thị mới tại đường Âu Cơ, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái – Đợt 12. Địa điểm: thôn Bình Trà, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên Quyết định Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Đất đai Trần Đông - Chủ tịch UBND huyện Xem
 4543/QĐ-UBND 28/10/2023 Về việc phê duyệt Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi để thực hiện công trình: Chỉnh trang khu dân cư nông thôn (Khu 2) – Đợt 7. Địa điểm: Thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Quyết định Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Đất đai Trần Đông - Chủ tịch UBND huyện Xem
 4295/QĐ-UBND 12/10/2023 V/v điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên về việc phê duyệt Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện công trình: Đường nối Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bái - Lào cai. Địa điểm: xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái - Đợt 27 Quyết định Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Đất đai Trần Đông - Chủ tịch UBND huyện Xem
 1340/UBND-VHTT 26/10/2023 V/v rà soát, lập danh sách công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Bổ sung) Công văn Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thành Lê - Phó chủ tịch UBND huyện Xem
 4406/QĐ-UBND 20/10/2023 V/v thu hồi đất hộ ông Phan Thanh Tuấn để thực hiện công trình: Xây dựng khu đô thị mới tại đường Âu Cơ, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái - Đợt 11. Địa điểm: thôn Bình Trà, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Quyết định Ủy ban nhân dân xoc dia online xocdia123 Đất đai Nguyễn Đức Mầu - Phó chủ tịch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Lượt truy cập