Trang chủ - Xoc dia online xocdia123

 

UBND XÃ HOA CUÔNG

 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Vị trí địa lý
Hòa Cuông là xã nằm ở phía Đông Bắc của huyện Trấn Yên, có tổng diện tích tự nhiên 1.848,21 ha. Trong đó; đất sản xuất nông nghiệp 326,58 ha, đất lâm nghiệp 1.412,55 ha, đất phi nông nghiệp 96,19 ha, đất nuôi trồng thuỷ sản 12,35 ha, đất chưa sử dụng 0,54 ha.  
+ Phía Bắc giáp xã Tân Hương, huyện Yên Bình; 
+ Phía Nam giáp Thị trấn Cổ Phúc; 
+ Phía Tây giáp xã Việt Thành; 
+ Phía Đông giáp xã Minh Quán. 
2. Dân số, dân tộc, tôn giáo
- Địa bàn xã bao gồm có 6 thôn. Tổng số hộ dân trong toàn xã là 779 hộ với 2.560 nhân khẩu đăng ký thường trú. Dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 63,55%, Dan tộc Cao lan ciếm tỷ lệ 31,7%, còn lại các dân tộc khác Tày, Thái, Mường, Dao..vv chiếm tỷ lệ 4,72%. Hộ nghèo của xã có 34 hộ nghèo Trong đó  hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội còn 29 hộ; hộ nghèo đa chiều 5 hộ chiếm 0,65%.
- Về tôn giáo trên địa bàn xã có 01 ngôi đình làng ở thôn 5 xã Hòa Cuông và 01 ngôi Đền Hóa Cuông địa điểm thôn 4 xã Hòa Cuông và đã được UBND tỉnh xếp hạnh khu lịch sử cấp tỉnh năm 2005.
- Về tín ngướng, tôn giáo 100% người dân chủ yếu sinh hoạt theo tín ngưỡng dân gian là thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với nước, với cộng đồng; thờ cúng thần thánh có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian như tổ chức Lễ hội Đền Hóa Cuông vào ngày 14 tháng giêng hàng năm được tổ chức long trọng, trang nghiêm và lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của địa phương đảm bảo hoạt động tự do tín ngưỡng đúng theo pháp luật của nhà nước.
3. Tiềm năng thế mạnh
Về kinh tế của xã được xác định chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi và dịch vụ nhỏ lẻ. Trong đó chú trọng phát triển vùng quế an toàn theo hướng hữu cơ 900 ha, trong đó vùng sản xuất tập trung chuyên canh quế hữu 850 ha, vùng quế được chứng nhận quốc tế 760 ha. Diện tích cây dâu nuôi tằm hiện 40,5 ha và 33 hộ gia đình cá nhân chăn nuôi gà thương phẩn 1.000 cn/ lứa trở lên.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ
- Tổng số cán bộ, công chức của xã được biên chế 18, song số lượng thực tế hiện nay xã xó 17 biên chế chính thức, Trong đó:
+ Cán bộ xã 9 đồng chí gồm (Công tác Đảng 02 đồng chí; Chính quyền 03 đồng chí; Đoàn thể 04 đồng chí, Riêng đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã hiện đang kiêm nhiệm chức danh Bí Thư đoàn xã).
+ Công chức có 8 đồng chí gồm ( 01 Văn phòng – Thống kê; 01 Tư pháp- Hộ Tịch; 01 Tài chính – Kế toán; 02 Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và môi trường; 02 Văn hóa – Xã hội).
- Trình độ chuyên môn: Đại học 14 đồng chí, tỷ lệ 82,35%; Cao đẳng 01 đồng chí, tỷ lệ 5,6%; Trung cấp 01 đồng chí, tỷ lê 5,6%.
- Trình độ lý luận chính trị: 14/17 cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên (11 trung cấp, 03 sơ cấp). 17/17 đồng chí là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
 

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Lượt truy cập