Trang chủ - Xoc dia online xocdia123

 

UBND XÃ MINH QUÂN

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Vị trí địa lý
a. Đặc điểm tình hình: 
Minh Quân là xã vùng thấp của huyện Trấn Yên, cách trung tâm huyện Trấn Yên 28 km, xã có 8 thôn (thôn Hoà Quân, thôn Gò Bông, thôn Liên Hiệp, thôn Đức Quân, thôn Linh Đức, thôn Tiền Phong, Thôn Đồng Danh)
+ Phía bắc giáp xã Bảo Hưng, Thành phố Yên Bái
+ Phía tây giáp xã Việt Cường
+ Phía đông giáp xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ 
+ Phía nam giáp xã Vân Hội
b. Về đất đai:
 Tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã là 1962,41ha, (trong đó đất nông nghiệp: 1.223,07ha; nhóm đất phi nông nghiệp: 739.34ha; đất chưa sử dụng: không; đất khác: không)
2.Dân số, dân tộc, tôn giáo
Toàn xã có 1.241 hộ, 4630 khẩu, xã có 10 dân tộc anh em sinh sống (kinh, Thái, Dao, Mường, Thổ, Cao Lan, Giáy, Nùng, Phù Lá, Tày)
Trong đó dân tộc kinh có 4.391 khẩu, dân tộc Thái có  20 khẩu,, dân tộc Dao có 30 khẩu, dân tộc Mường có 37 khẩu,  dân tộc Thổ có 01 khẩu, dân tộc Cao Lan có 4 khẩu, dân tộc Giáy có 05 khẩu, dân tộc Nùng có  21 khẩu, dân  tộc Phù Lá có 02 khẩu, dân tộc Tày  119 khẩu
-Tôn giáo: xã đang tồn tại 2 tôn giáo chính là: Phật giáo và công giáo.
+Công giáo: Xã có 2 họ giáo (họ giáo Bình Trà và họ giáo Linh Đức).
Tổng số có 140 hộ với 490 khẩu theo đạo (trong đó họ giáo Linh Đức có 93 hộ, 322 khẩu, họ giáo Bình Trà có 47 hộ, 168 khẩu)
+Phật giáo xã có 270 người quy chùa chủ yếu là đối tượng người cao tuổi của thôn Hòa Quân,Gò Bông, Liên Hiệp, Đức Quân, Linh Đức và Tiền Phong.
+ Di tích : Xã có 02 di tích
Chùa Linh Thông được UBND tỉnh Yên Bái công nhận là khu di tích lịch sử cách mạng năm 2006; Đình Hòa Quân được UBND tỉnh Yên Bái công nhận là Di tích lịch sử văn hóa năm 2009.
+ Điểm du lịch: Xã có 1 điểm phim trường tại thôn Liên Hiệp, 01 công ty sân gôn ngôi sao Yên Bái tại nằm trên địa bàn của 5 thôn (thôn Đức Quân, thôn Ngọn Ngòi, thôn Liên Hiệp, thôn Đồng Danh, thôn Linh Đức).
3.Tiềm năng thế mạnh
Minh Quân là xã vùng thấp của huyện Trấn Yên địa hình của xã được chia làm 3 phần rõ rệt
Vùng trầm tích của sông Hồng ven theo quốc lộ 32c thuận tiện cho việc canh tác lúa nước năng xuất cao
Vùng hồ rộng lớn nằm giữa trung tâm xã thuận tiện cho việc nuôi trồng thuỷ sản và môi trường sinh thái
Vùng đồi núi thấp phía bắc và tây bắc có độ dốc vừa phải phù hợp cho việc phát triển kinh tế rừng như trồng keo, bạch đàn, bồ đề, cây chè, cây quế; cây ăn quả có múi, cây thanh long ruột đỏ, cây bưởi, cây chanh...
Trên địa bàn xã có nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuận tiện cho việc kinh doanh nhỏ lẻ.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BIÊN CHẾ
Tổng xã có 18 biên chế trong đó cán bộ 10 người, công chức 8 người
Cụ thể: lãnh đạo Đảng uỷ xã: 02 người (01 Bí thư, 01 Phó bí thư Đảng uỷ)
Mặt trận tổ quốc các đoàn thể: 05 người (CTMTTQ,CTHND,CTHCCB, BTĐTN,CTHPN).
Lãnh đạo HĐND, UBND: 03 người (PCTHĐND, CTUBND, PCTUBND)
Công chức chuyên môn: 8 người 
Năm 2020 theo đề án của cấp trên được phân công thêm 05 công an chính quy về công tác tại xã.
Trên đây là báo cáo theo công văn số 24/BBT-VHTT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của huyện Trấn Yên về cập nhật sửa đổi bổ sung thông tin trên trang thông tin điện tử huyện Trấn Yên của xã Minh Quân
 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Lượt truy cập