Trang chủ - Xoc dia online xocdia123

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN

 Căn cứ các quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước. Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên cung cấp danh sách phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Địa chỉ Email

Cơ quan

Di động

 

 

1

 

 

Trần Đông

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

02163.825.106

0919.477.969

 

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Lượt truy cập